Konsulenten Kirsten Pihler:

Konsulentopgaver:

Medarbejder- og ledelsesudvikling, indførelse af selvledelse og organisationsudvikling og samarbejde, kommunikation i foreninger og bestyrelser. Personalepolitik.

Undervisning:
 • Samarbejde og kommunikation.
 • Ledelseskommunikation
 • Medarbejderudviklingssamtalen
 • Vejen til talerstolen: Oplæg til valgprogram, den fængende tale, styrke og gennemslagskraft på talerstolen.
 • Den svære samtale, lederens samtale med medarbejderen der ikke fungerer hensigtsmæssigt 
 • Personalepolitik, få din virksomhed på top-10 med personalepolitikken
 • Udvikling af mennesker i organisationer til funktion på markedsvilkår
Referencer:
 • Labofa-Munch
 • NKT
 • Holmegaards glasværk
 • BT-Truck
 • GEUS
 • Medarbejderforeningen House of Prince
 • Børnehaven Rævehøj, Lyngby
 • JD Contractor

 

SEnr:

27229557

Bank:

Konto:

5332 81204128

Arbejdernes Landsbank, Gladsaxe afdeling, Søborg Hovedgade 193, 2860 Søborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV:

Kirsten Pihler, Hjortholms Allé 12, 2400 København NV

Tlf. 30 91 62 83

 

Uddannelse:

1999-2004                          Cand.pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet

1995-1999                          Exam.pæd.Danmarks Lærerhøjskole

1991-1992                          Økonomi og organisation, Handelshøjskolen

1983-1988                          Læreruddannelse

 

 

Tidligere arbejdsfelter:

 

Konsulent                          Udvikling af ledelseskurser og uddannelser. Konsulentfunktioner på byggebran­chens virksomheder, undervisning på ledelsesområdet og i kommunika­tion, mødeledelse og HR-temaer. Proceskonsulent i grupper og individuelt. Coach for ledere.                                          

 

Proceskonsulent

                                           Organisationsudviklingsprojekter. Udvikling af kompetenceudviklingsfor­løb. Indførelse af centrale virksomhedsværdier som ledelsesinstrument. Coach for ledere og medarbejdere. Indførelse af selvstyrende teams. Etablering af fratrædelsesordninger. Gennemførelse af teambuildingforløb, personalepolitik og belønningssystemer, kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser, udviklingssamtaler m.v.

 

Afdelingsleder                   Uddannelse for tillidsrepræsentanter og andre valgte

                                           Leder af konsulent- og underviserenhed. Sekretariatsfunktion for uddannelsesudvalg. Udvik­ling af uddannelser for tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmed­lemmer. Undervisning i virksomhedsforhold, lønsystemer, samarbejde og kommunikation. Konsulentopgaver på virksomheder og for lokale besty­relser. Tilrettelæggelse af underviseruddannelse.

 

Faglig konsulent               Organisatorisk sekretær med opgaver for formand, for­retningsudvalg og hovedbestyrelse.

 

Tillidshverv:                      Formand for Pædagogisk Fælleskab fra 1998 til 2001, faglig forening for LOs FIU-undervisere